میرداماد خیابان شهید سنجابی کوچه اول پلاک 3

09125986760

dariushpezeshkian@gmail.com